I. GENEL HUSUSLAR

Bilindiği üzere, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca (Hazine) ihraç edilen finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.

Bu kapsamda, fiziki altına yatırım yapmış olan bireysel yatırımcılara belirli bir getiri sağlayarak yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması ve ülke rezervlerinin artırılmasına yönelik olarak Altın Tahvili ihraç edilmesine karar verilmiştir.

II. ALTIN TAHVİLİNİN ÖZELLİKLERİ

1. İhraç Yöntemi:

Altın Tahvili belirli tarihlerde yatırımcılardan toplanacak talebe göre ihraç edilecektir.

Her bir ihraca ait talep toplama tarihi, ihraç (valör) tarihi, kupon oranı ve itfa tarihi ilgili ihraca ait ihraç duyurusunda paylaşılacaktır.

Altın Tahvili, Hazine tarafından belirlenen aracı bankaların şubeleri aracılığı ile ihraç edilecektir. Kamuoyuna duyurulacak aracı banka şubelerinde belirli tarihlerde 1 hafta boyunca talep toplanacaktır.

Bu kapsamda talep toplama işlemleri çeşitli illeri/bölgeleri kapsayacak şekilde farklı zamanlarda etap etap gerçekleştirilecektir.

Talep toplama tarihi ve Altın Tahvilinin özellikleri (getiri oranı, ihraç tarihi, itfa tarihi vb.) www.hmb.gov.tr ve http://altin.hmb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

2. Toplanacak Altınların Özellikleri:

Altın Tahvili için talep toplama döneminde sadece 22 ve 24 ayar altınlar kabul edilecektir. Altınlar hiçbir bir iskontoya tabi tutulmaksızın saflığı oranında bire bir olarak kabul edilecektir. Bu aşamada yatırımcılar herhangi bir kayba uğramayacaktır.

 Yatırımcı tarafından getirilen Cumhuriyet/Darphane Altınları tartılmaksızın, Yatırımcı Kılavuzunun ekinde (EK 1) yer alan listede belirtilen gram karşılıkları kullanılarak, listede gram karşılığı yer almayan Cumhuriyet/Darphane Altınları dışındaki altınlar ise (örneğin bir takı) uzmanlarca tartılarak değeri belirlendikten sonra altının (1000/1000) karşılığı hesaplara yansıtılacaktır.

Fiziki altınlardaki saflık belirlenirken sadece teslim alınan 22 ve 24 ayar altının (takının) içindeki altın miktarı göz önünde bulundurulacaktır. Söz konusu altınların değeri tespit edilirken işçilik bedeli göz önünde bulundurulmayacaktır. Bu nedenle yatırımcıların, kayıp yaşamamaları adına işçilik bedeli yüksek olabilecek altınlarını Altın Tahvili için değerlendirirken bu hususu bilerek hareket etmeleri önem arz etmektedir. Bu amaçla, uzmanlardan bilgi alınması tavsiye edilmektedir.

Talep toplama dönemi boyunca yatırımcıların altınlarını bankaya teslim etmesi aşamasında ilgili görevlilerce yatırımcılara yazılı ve sözlü bilgilendirme yapılacaktır. Bu aşamada, yapılan incelemelerde getirilen altınların gerekli özellikleri taşımaması durumunda ve/veya yıpranma, aşınma gibi durumların oluştuğu gözlendiğinde söz konusu altınlar görevliler tarafından kabul edilmeyebilecektir.

Diğer taraftan, 22 ayar bilezik, kolye gibi takılar gerekli şartları sağlaması durumunda kabul edilebilecek olup üzerinde değerli ya da değersiz taş bulunan herhangi bir altın (takı) ve ayrıca Reşat Altınlar görevliler tarafından kabul edilmeyecektir.

22 ayar olan bilezik, kolye vb. altınların (takı), üzerinde altın olarak kabul edilemeyecek kanca vb. kısımlar (örneğin kolye birleşim yerleri), yatırımcının rıza göstermesi halinde altından ayrılacak ve söz konusu altın olmayan kısım ayrıştırıldıktan sonraki kalan altın tartılarak değerlendirmeye alınacaktır.

Altınların üzerinde görevliler tarafından ayrıştırılması mümkün olmayan kısımların gözlenmesi durumunda söz konusu altınlar kabul edilmeyecektir.

3. Talep Toplama Döneminde Yapılacak İşlemler:

Talep toplama döneminde yatırımcıların, özellikleri 2. maddedeki kriterleri sağlayan fiziki altınları teslim etmek üzere Hazine tarafından belirlenen aracı bankaların şubelerine gitmeleri gerekmektedir.

Altın Tahvilinin ihraç edilebilmesi amacıyla, talep toplama döneminde aracı bankaya altınlarını teslim eden yatırımcılar adına aracı bankada “vadesiz altın mevduat hesabı”, “vadesiz TL mevduat hesabı”, ve “yatırım hesabı” açılacaktır. Açılacak olan “vadesiz altın mevduat hesabı” ve “vadesiz TL mevduat hesabı” için Altın Tahvilinin vadesi boyunca bu hesaplara yatırımcılar tarafından başka bankacılık/yatırım ürünü alınmaması durumunda, yatırımcılardan aracı banka tarafından hesap işletim ücreti alınmayacaktır. Ayrıca açılacak olan “yatırım hesabı” için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yansıtılan ücretler de yatırımcılardan alınmayacaktır.

“Vadesiz altın mevduat hesabı”, aracı bankaya teslim edilen altınların 1000/1000 saflıktaki altın karşılığı esas alınarak gram cinsinden açılacaktır. Yatırımcılara hesaplarına geçen altının gramı hakkında bilgileri içeren “vadesiz altın hesap cüzdanı” verilecektir.

Toplanan fiziki altınların eritilerek külçe altına çevrilmesi ve söz konusu külçelerin Hazine hesaplarına aktarılmasından sonra, yatırımcıların sahip oldukları gram altın miktarı karşılığı Altın Tahvilleri hak sahiplerinin aracı bankadaki “Yatırım Hesaplarına” aktarılacaktır. Bu aşamada yatırımcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek bulunmamakta olup yatırımcıların vadesiz altın mevduat hesaplarında yer alan her 1 gram altın karşılığında yatırım hesaplarına 1000 adet Altın Tahvili aktarılacaktır. (Örneğin; Vadesiz altın mevduat hesabına 1000/1000 saflıkta 12,53 gram altın kaydedilen bir yatırımcının hesabına 12530 adet Altın Tahvili aktarılacaktır).

İhraç duyurusu ile senetlerin yatırımcıların hesaplarına aktarılacağı kesin tarih (valör tarihi) ayrıca kamuoyuna duyurulacak olup Altın Tahvillerinin dönemsel getirileri bu tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.

Örnek: Yatırımcı 22 ayar bir bilezik getirdi. Görevli getirilen altının Hazine tarafından belirtilen kriterleri sağladığını tespit etti. Görevli herhangi bir değerleme yapmaksızın altını tarttı ve 10,23 gr lık bir bilezik olduğu anlaşıldı. Yatırımcının hesabına: 10,23 x 916,66/1000= 9,377 gr 1000/1000 saflıkta kaydi altın 4 yatırılmış olacaktır. Yatırılan söz konusu altın karşılığında sahip olunabilecek kıymetin nominal tutarı 9377 adet olacaktır. (1 gram = 1000 adet (nominal) DİBS)

Örnek: Yatırımcı 2 adet çeyreklik Cumhuriyet ziynet altın, 1 adet yarımlık Cumhuriyet altın sikke altın getirdi. Görevli getirilen altının Hazine tarafından belirtilen kriterleri sağladığını tespit etti. Görevli herhangi bir değerleme yapmaksızın altınları tartmadan adet olarak tutanağa geçecek ve yatırımcının hesabına: ((2 x 1,754)+(1 x3,608)) x 916,66/1000= 6,523 gr 1000/1000 saflıkta kaydi altın yatırılmış olacaktır. Yatırılan söz konusu altın karşılığında sahip olunabilecek kıymetin nominal tutarı 6523 adet olacaktır. (1 gram = 1000 adet (nominal) DİBS)

4. Dönemsel Getiri Oranı ve Ödeme Tutarı:

Altın tahvili, yatırımcısına her 6 ayda bir TL cinsinden altın fiyatına endeksli kupon ödeyecek olup kupon oranı ihraç öncesi yapılan ihraç duyurusunda kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Söz konusu kupon oranı, senedin vadesi boyunca sabit kalmakta olup yatırımcının elde edeceği TL getiri tutarı ise altın fiyatlarında meydana gelecek olan değişmelere göre farklılık gösterebilecektir.

6 ayda bir yapılacak kupon ödemeleri sırasında gram altın fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin bilgi Yatırımcı Kılavuzunun ekinde (EK 2) yer almaktadır.

6 ayda bir yapılacak olan kupon ödeme tutarları aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır:

6 Ayda Bir Yapılacak TL Kupon Ödeme Tutarı = (Hesapta Bulunan DİBS Adedi /1000) x (6 Aylık Kupon Oranı) x (Ödeme Tarihi için Geçerli Olan Gram Altın Fiyatı)

Örnek:

Yatırımcı talep toplama döneminde bankaya teslim ettiği 10 adet çeyreklik Cumhuriyet ziynet altın karşılığında 16078 adet Altın Tahviline sahip olacaktır.

İhraç aşamasında Hazinece belirlenen 6 aylık getiri oranının %1,2 (söz konusu oran örnek olarak verilmektedir) olması durumunda ve ilk kupon ödeme tarihi için gram altın fiyatının 144,757868 TL (söz konusu fiyat örnek  olarak verilmektedir) olması durumunda yatırımcıya ilk 6 aylık dönem için yapılacak ödeme tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

(16078/1000) x (0,012) x (144,757868) = 27,93 TL getiri ödenecektir.

5. Vade Tarihinden Önce Yatırımcı Tarafından Altın Tahvillerinin Satışı:

Nasıl ki yastık altındaki altınlar yatırımcı tarafından gerek duyulduğunda piyasadaki güncel altın fiyatlarına göre satılabiliyor ise, Altın Tahviline yatırım yapan yatırımcılar da sahip oldukları Altın Tahvillerini işlemiş faizi ile birlikte istedikleri zaman kendi aracı bankasına satabilecek ve TL karşılığını alabileceklerdir.

Vadeden önce Altın Tahvillerinin kendi aracı bankasına satılmak istenmesi durumunda, aracı banka tarafından yatırımcılara yapılacak ödemede piyasadaki güncel gram altın fiyatları dikkate alınarak Aracı Banka tarafından ödeme yapılacaktır.

Diğer taraftan, ihraç tarihini takip eden ilk 3 ay içerisinde (90’ıncı takvim günü dahil) Altın Tahvillerinin ilgili aracı bankaya satılmak istenmesi durumunda, ihraç aşamasında yatırımcılara yansıtılmayan maliyetlerin bir bölümü dikkate alınarak %1,5 iskonto oranı kullanılarak aracı banka tarafından geri alım fiyatı ilan edilecektir. İhraç tarihini takip eden 3 aylık süre sonrasında (91’inci takvim günü ve sonrası) Altın Tahvillerinin Bankaya satılmak istenmesi durumunda herhangi bir iskonto uygulanmayacaktır.

Yatırımcılar hesaplarındaki Altın Tahvilini tek seferde en az 1000 adet (1 gram) olacak şekilde satabilecek olup (örnek: 1001, 1002, 2157 gibi) hesaplarında 1000 adetten az senet kalması durumunda 1000 adetten az kalan kısım tek seferde Bankaya satılabilecektir.

Yatırımcılar vade tarihinden önce isterlerse Altın Tahvilini sadece bir başka gerçek kişiye satabilir veya devredebilir.

Yatırımcıların vade tarihinden önce Altın Tahvilini bir başka gerçek kişiye satmak veya devretmek istemesi durumunda, alıcı adına aracı bankada hesap açılması ve Banka şubesinden işlemin gerçekleştirilmesi yeterli olacaktır. Yatırımcılar hesaplarındaki Altın Tahvilini bir başka kişiye satarken veya devrederken tek seferde en az 1000 adet (1 gram) olacak şekilde işlem gerçekleştirebilecek olup (örnek: 1001, 1002, 2157 gibi) hesaplarında 1000 adetten az senet kalması durumunda 1000 adetten az kalan kısım tek seferde satılabilecek veya devredebilecektir.

Yatırımcılara vade tarihinde yapılacak anapara ödeme tutarının yatırımcı bazında hesaplanabilmesi amacıyla, anapara ödemesinin yapılacağı son hafta içerisinde Pazartesi ve Salı günleri yatırımcılar hesaplarındaki Altın Tahvillerini aracı bankaya satamayacağı gibi bir başka kişiye de satamayacak/devredemeyecektir.

6. Vade Sonu Anapara Ödemesi:

Vade sonunda yatırım hesaplarında bulunan Altın Tahvili adedine (1000 adet Altın Tahvili = 1 gram altın) karşılık gelen gram altın tutarının (anapara tutarının) ödenmesi aşamasında yatırımcıların tercih edebileceği üç ayrı seçeneği bulunmaktadır.

a. Anapara bedelleri, vade tarihinde yatırımcıların “vadesiz altın mevduat hesaplarına” hesaben gram altın olarak aktarılacaktır.

Bankacılık sisteminde vadesiz altın mevduat hesaplarında altın miktarı virgülden sonra 2 hane olacak şekilde gösterilebilmektedir. Bu nedenle, vade sonunda anapara ödemeleri (Örnek: 6523 Altın Tahvili karşılığı 6,523 gram altın), yatırımcıların vadesiz altın hesaplarına virgülden sonra 2 hane (6,52 gram) olarak yapılacak olup, virgülden sonraki 3’üncü hanenin (0,003 gram) TL karşılığı yatırımcıların vadesiz TL mevduat hesaplarına TL olarak aktarılacaktır.

b. Ancak, yatırımcı tarafından talep edilmesi durumunda, Altın Tahvilinin anapara bedeli BİST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası üyesi rafineriler (rafineri) tarafından üretilen 995/1000 saflıkta 1 kilogramlık külçe altın olarak veya Darphane tarafından basılan Çeyreklik Cumhuriyet Ziynet Altını olarak vade tarihinden sonra fiziken geri alınabilecektir.

Yatırımcıların bu taleplerini Hazinece yapılacak ihraç duyurusunda belirtilen tarihler arasında (Fiziki Altın Talep Etme Dönemi) kendi aracı bankasına başvurarak iletmeleri gerekmektedir. Fiziki altın teslimatının yapılabilmesi amacıyla söz konusu dönemde talepte bulunan yatırımcıların 7 hesapları talep tarihinden itibaren talep edilen fiziki altın miktarı kadar bloke edilecektir.

Çeyreklik Cumhuriyet Ziynet Altını talep eden yatırımcıların altınları Darphane tarafından üretilecektir. Çeyreklik Cumhuriyet Ziynet Altınları, vade sonu tarihinden (itfa tarihinden) belirli bir süre sonra aracı banka şubesi tarafından yatırımcıya teslim edilebilecektir. Fiziki teslimatın süresi, teslimat yapılacak şubeler, teslimatın şekli, belirtilecek tarih aralığında fiziki altının teslim alınmaması halinde yatırımcılardan tahsil edilecek komisyon ile ilgili gerekli bilgilendirme yatırımcılara Banka tarafından ayrıca yapılacaktır. Duyurulan tarihler içinde teslim alınmayan Çeyreklik Cumhuriyet Ziynet Altınlarının 1000/1000 karşılığı yatırımcıların vadesiz altın mevduat hesaplarına kayden geçirilecektir.

Rafineri tarafından üretilen 995/1000 saflıkta 1 kilogramlık külçe altını talep eden yatırımcıların talepleri aracı banka tarafından karşılanacaktır.

Vade sonunda yatırımcının hesabındaki gram altının, Çeyreklik Cumhuriyet Ziynet Altını veya 995/1000 saflıkta 1 kilogramlık külçe altın olarak verilemeyen artık kısmı ise yatırımcıların “vadesiz altın mevduat hesabında” hesaben takip edilmeye devam edilecektir.

Hazinece yapılacak ihraç duyurusunda belirtilen tarihler arasında fiziki altın talebinde bulunmayan yatırımcıların vade sonunda ayrıca fiziki altın talebinde bulunma hakları bulunmamaktadır.

c. Yatırımcı tarafından talep edilmesi durumunda, yatırımcı vade sonunda ödenecek anapara bedelini Hazine tarafından mevcut senetlerin vade sonu tarihi ile aynı tarihe denk gelecek şekilde yeni ihraç edilebilecek Altın Tahviline/Altına Dayalı Kira Sertifikasına tekrardan yatırılabilecektir.

Vade sonunda bu yeni ihraca katılmak isteyen mevcut yatırımcılar bu taleplerini yeniden ihraç duyurusunda belirtilecek tarihlerde aracı banka şubelerine başvurarak iletmeleri gerekmektedir. Bu durumda, söz konusu talepte bulunan yatırımcıların hesaplarına yeni ihraçta kullanılmak üzere talep ettikleri miktar kadar bloke konacaktır. Yeni ihracın gerçekleştirilmesiyle birlikte, yatırımcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmaksızın, talep ettikleri gram karşılığında yatırım hesaplarına Altın Tahvili (1000 adet = 1 gram) Hazine tarafından aktarılacaktır.

Altın Tahvilinin anapara bedelini külçe olarak veya Darphane tarafından basılan Çeyreklik Cumhuriyet Ziynet Altın olarak almak istemeyen yatırımcılar ile yeni bir ihraca katılmak istemeyen yatırımcıların ayrıca banka şubelerine başvurmasına gerek bulunmamaktadır. Söz konusu yatırımcılara, yukarıda belirtildiği gibi vade sonunda anapara bedelleri “vadesiz altın mevduat hesaplarına” hesaben gram altın olarak ödenecektir.

7. Vergi:

Bilindiği üzere, Devlet iç borçlanma senetlerinin vergilendirilmesine ilişkin mevzuat Gelir Vergisi Kanunu ile belirlenmiş olup söz konusu mevzuat uyarınca hali hazırda ihraç edilmiş olan Devlet iç borçlanma senetlerinden elde edilen getiriler gerçek kişiler açısından %10 stopaja tabidir.

Diğer taraftan yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasını teminen ihraç edilmesi planlanan Altın Tahvilinden elde edilecek getiriler için stopaj oranı Bakanlar Kurulu Kararı ile %0 olarak belirlenmiştir.

8. Diğer Hususlar:

Altın Tahvilinden sadece bireysel yatırımcılar (gerçek kişiler) yararlanabilecek olup kurumsal yatırımcılar (tüzel kişiler) söz konusu Altın Tahviline yatırım yapamayacaktır.

Hazinece Devlet iç borçlanma senetlerinin basımına son verilmiş olup hali hazırda satılan borçlanma araçlarına ilişkin yatırımcı bilgileri bankaların/aracı kurumların kayıtlarında tutulmaktadır. Bu kapsamda ihraç edilecek Altın Tahvillerinin kayıtları da aracı bankada tutulacak olup yatırımcının Altın Tahvilini bir başka gerçek kişiye satmak veya devretmek istemesi durumunda, alıcı adına aracı bankada hesap açılması ve Banka şubesinde işlemin gerçekleştirilmesi yeterli olacaktır.

Diğer Devlet iç borçlanma senetlerinde olduğu gibi, Banka tarafından yatırımcılara satışı yapılan Altın Tahvilleri de Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) bünyesinde saklanacak ve istendiğinde yatırımcılar tarafından sorgulanabilecektir.

Ödemelerin tatil gününe denk gelmesi durumunda, bu ödemeler tatil gününü takip eden ilk iş günü yapılacaktır.

Mücbir ve teknik sebepler nedeniyle, vade tarihinden sonra yapılacak fiziki teslimatı engelleyen durumların yaşanması ve fiziki teslimatın yapılamaması durumunda itfa bedeli Hazine tarafından hesaben ödenebilecektir. Söz konusu mücbir ve teknik sebeplerin ortadan kalkması durumunda, yatırımcılar tarafından aracı banka tarafından duyurulacak yeni tarihler arasında yeni talepte bulunulması halinde daha önce anapara ödemesini çeyreklik Cumhuriyet ziynet altın veya 995/1000 saflıkta 1 kilogramlık külçe altın olarak talep eden yatırımcıların talepleri en kısa sürede karşılanacaktır.

İhraç ve itfa işlemlerinde ortaya çıkabilecek teknik sorunlar nedeniyle ihraç duyurusunda belirtilen tarihlerde değişiklik yapılabilir. Bu durumda, yatırımcılara yeni tarihler konusunda bilgilendirme en kısa sürede aracı banka tarafından duyurulacaktır.

Toplanan altınların ihraç döneminde külçe altına dönüştürülmesi aşamasında yaşanabilecek öngörülemeyen teknik gecikmeler nedeniyle ihraç duyurusunda belirtilen tarihte Altın Tahvillerinin ihraç edilememesi durumunda, yeni ihraç tarihi, vade sonu tarihi ve fiziki altın talep etme dönemi yatırımcılara aracı banka aracılığı ile ayrıca duyurulabilecektir.

Altın Tahvillerinin gösterge niteliğindeki fiyatları günlük olarak Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.

 EK 1: Kabul Edilecek Altınların Listesi ve Gram Karşılıkları

ALTININ ÇEŞİDİ
DARPHANE ALTINLARI (22 ayar) Adet Gram Ağırlığı (22 Ayar)
Çeyreklik Cumhuriyet Ziynet Altını  1,754
Yarımlık Cumhuriyet Ziynet Altını  3,508
Birlik Cumhuriyet Ziynet Altını7,016
İki Buçukluk Cumhuriyet Ziynet Altını 17,540
Beşlik Cumhuriyet Ziynet Altını35,080
Çeyreklik Cumhuriyet Altın Sikke (ATA) 1,804
Yarımlık Cumhuriyet Altın Sikke (ATA) 3,608
Birlik Cumhuriyet Altın Sikke  (ATA)7,216
İki Buçukluk Cumhuriyet Altın Sikke (ATA) 18,040
Beşlik Cumhuriyet Altın Sikke (ATA) 36,080
Darphane 1 Gram1,0
Darphane Yarım Gram 0,5
RAFİNERİ ALTINLARI
22 Ayar (916,66 saflık) Rafineri Altınları 
24 Ayar (995 saflık) Rafineri Altınları 
24 Ayar (999,9 saflık) Rafineri Altınları
DİĞER ALTINLAR 
22 ve 24 ayar Diğer Altınlar

EK 2: Ödemelerde Baz Alınacak Altın Fiyatlarının Hesaplanma Yöntemi

Altın tahvili yatırımcısına 6 ayda bir TL cinsinden altın fiyatına endeksli kupon ödeyecek olup söz konusu TL getiri ödemesi altın fiyatlarının değişiminden etkilenmektedir.

Bilindiği üzere, altın fiyatları uluslararası piyasalarda “gram” yerine “ons” şeklinde ifade edilen ağırlık birimi kullanılarak ve ABD Doları cinsinden işlem görmektedir.

Finansal piyasalarda altın fiyatları için genellikle Londra’da açıklanan fiyatlar gösterge olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda, her 6 ayda bir TL cinsinden altın fiyatına endeksli kupon ödemesi yapılırken:

Ödeme tarihinden bir iş günü öncesinde Londra’da öğleden önce yapılan altın fiyat sabitleme seansında (The London Gold Market Fixing Ltd. tarafından açıklanan The London Gold Fixing A.M.) oluşan altın ABD Doları/ons fiyatı kullanılır. 1 Ons altının ABD Doları cinsinden değeri, virgülden sonra iki basamak olacak şekilde takip edilir. Ons ağırlık birimi 31,1035’e bölünerek grama çevrilir. 1 gram altının ABD Doları karşılığı virgülden sonra on basamak olacak şekilde takip edilir.

Yine ödeme tarihinden bir iş günü öncesinde TCMB’nin saat 15:30’da açıklayacağı gösterge niteliğindeki ABD Doları döviz satış kuru kullanılarak altının TL/gram fiyatı bulunur. Bulunacak altın fiyatının TL/gram değeri, virgülden sonra 6 basamak olacak şekilde takip edilir. Ödemeler yapılırken hesaplanan TL ödeme tutarı kuruşa (virgülden sonra 2 haneye) yuvarlanır.

Yukarıdaki yöntemle altının TL/gram fiyatı hesaplanırken ülkemizde ödeme tarihinden bir iş günü öncesinin tatil veya yarım gün olması durumunda, TCMB'nin gösterge niteliğinde açıkladığı son ABD Doları döviz satış kuru ve bu kurun açıklandığı tarihte Londra'da öğleden önce yapılan altın fiyat sabitleme seansında oluşan altın ABD Doları/ons fiyatı kullanılır. Söz konusu tarih itibarıyla Londra’da öğleden önce altın fiyat sabitleme seansı yapılmazsa, yapılan son altın fiyatlama sabah seansında açıklanan ABD Doları/ons fiyatı dikkate alınır.

Londra altın fiyat sabitleme sisteminde bir değişiklik olması durumunda, Hazine tarafından altın fiyatının TL/gram karşılığının hesaplanmasına 12 ilişkin yeni yöntem ödeme tarihinden önce kamuoyuna duyurularak kullanılabilecektir.

Örnek: Gram Altın Fiyatının hesaplanışı ABD Doları/ons Fiyatı = London Fixing USD (AM) = $1.285,10

Gram Altın USD fiyatı = 1.285,10 / 31,1035 = $41,3168935972 (10 haneye yuvarlanır)

TCMB ABD Doları Döviz Satış Kuru = 3,5036

Gram Altın TL fiyatı = Gram Altın USD fiyatı x TCMB ABD Doları Döviz Satış Kuru = 41,3168935972 x 3,5036

Gram Altın TL fiyatı = 144,757868 (6 haneye yuvarlanır)

I.  GENEL HUSUSLAR


Bilindiği  üzere,  T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca (Hazine)  ihraç  edilen  finansman  araçlarının çeşitlendirilmesi  ve  yatırımcı  tabanının  genişletilmesi  amacıyla  çeşitli  çalışmalar yürütülmektedir.

Bu kapsamda, fiziki altına yatırım yapmış olan bireysel yatırımcılara belirli bir getiri  sağlayarak  yastık  altındaki  altınların  ekonomiye  kazandırılması  ve  ülke rezervlerinin  artırılmasına  yönelik  olarak Altına  Dayalı  Kira  Sertifikası  ihraç edilmesine karar verilmiştir. 

İhraç edilecek Altına Dayalı Kira Sertifikasının yapısı,  2012 yılından itibaren yurt  içi  piyasalarda  ihracı  gerçekleştirilen  diğer  Kira  Sertifikalarında  olduğu  gibi gayrimenkul alım satımına  ve söz konusu  gayrimenkulun kiralanmasına  dayalı bir  Kira  Sertifikasıdır.  Bu  kapsamda,  Kira  Sertifikası  ihracına  ilişkin  işlemlere yönelik adımlar (Ek 1)’de yer almaktadır.

II.  ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASININ ÖZELLİKLERİ 


1. İhraç Yöntemi:


Altına  Dayalı  Kira  Sertifikası  belirli  tarihlerde  yatırımcılardan  toplanacak talebe göre ihraç edilecektir. 

Her bir ihraca  ait talep toplama tarihi, ihraç  (valör) tarihi,  kira  oranı  ve itfa tarihi ilgili ihraca ait ihraç duyurusunda paylaşılacaktır.

Altına  Dayalı  Kira  Sertifikası, Hazine  tarafından  kamuoyuna duyurulanaracı bankaların şubeleri aracılığı ile ihraç edilecektir.  Kamuoyuna duyurulacak  aracı banka şubelerinde belirli tarihlerde 1 hafta boyunca talep toplanacaktır. 

Bu kapsamda talep toplama işlemleri çeşitli illeri/bölgeleri kapsayacak şekilde farklı zamanlarda etap etap gerçekleştirilecektir.

Talep toplama tarihi ve Altına Dayalı Kira Sertifikasının  özellikleri (kira  oranı, ihraç tarihi, itfa tarihi vb.)  www.hmb.gov.tr  ve  http://altin.hmb.gov.tr  adresinde  yayımlanacaktır.

2. Toplanacak Altınların Özellikleri:


Altına Dayalı Kira Sertifikası  için talep toplama döneminde  sadece 22 ve 24 ayar  altınlar  kabul  edilecektir.  Altınlar  hiçbir  bir  iskontoya  tabi  tutulmaksızın saflığı  oranında  bire  bir  olarak  kabul  edilecektir.  Bu  aşamada  yatırımcılar herhangi bir kayba uğramayacaktır.


Yatırımcı  tarafından  getirilen  Cumhuriyet/Darphane  Altınları  tartılmaksızın, Yatırımcı  Kılavuzunun  ekinde  (EK  2)  yer  alan  listede  belirtilen  gram  karşılıkları kullanılarak,  listede  gram  karşılığı  yer  almayan  Cumhuriyet/Darphane  Altınları dışındaki  altınlar  ise  (örneğin  bir  takı)  uzmanlarca  tartılarak  değeri  belirlendikten sonra altının (1000/1000) karşılığı hesaplara yansıtılacaktır. 

Fiziki  altınlardaki  saflık  belirlenirken  sadece  teslim  alınan  22  ve  24  ayar altının  (takının)  içindeki  altın  miktarı  göz  önünde  bulundurulacaktır.  Söz  konusu altınların değeri tespit edilirken  işçilik bedeli göz önünde bulundurulmayacaktır. Bu nedenle yatırımcıların, kayıp yaşamamaları adına işçilik bedeli yüksek olabilecek altınlarını  Altına  Dayalı  Kira  Sertifikası  için  değerlendirirken  bu  hususu  bilerek hareket etmeleri önem arz etmektedir. Bu amaçla, uzmanlardan bilgi alınması tavsiye edilmektedir.

Talep  toplama  dönemi  boyunca  yatırımcıların  altınlarını    bankaya  teslim etmesi  aşamasında  ilgili  görevlilerce  yatırımcılara  yazılı  ve  sözlü  bilgilendirme yapılacaktır. Bu aşamada,  yapılan incelemelerde getirilen altınların gerekli özellikleri taşımaması  durumunda  ve/veya  yıpranma,  aşınma  gibi  durumların  oluştuğu gözlendiğinde söz konusu altınlar görevliler tarafından kabul edilmeyebilecektir. 


Diğer  taraftan,  22  ayar  bilezik,  kolye  gibi  takılar  gerekli  şartları  sağlaması durumunda  kabul  edilebilecek  olup  üzerinde  değerli  ya  da  değersiz  taş  bulunan herhangi  bir  altın  (takı)  ve  ayrıca  Reşat  Altınlar  görevliler  tarafından  kabul edilmeyecektir

22  ayar  olan  bilezik,  kolye  vb.  altınların  (takı),  üzerinde  altın  olarak  kabul edilemeyecek  kanca  vb.  kısımlar  (örneğin  kolye  birleşim  yerleri),  yatırımcının  rıza göstermesi  halinde  altından  ayrılacak  ve  söz  konusu  altın  olmayan  kısım ayrıştırıldıktan sonraki kalan altın tartılarak değerlendirmeye alınacaktır. 

Altınların  üzerinde  görevliler  tarafından  ayrıştırılması  mümkün  olmayan kısımların gözlenmesi durumunda söz konusu altınlar kabul edilmeyecektir.  

3. Talep Toplama Döneminde Yapılacak İşlemler:


Talep  toplama  döneminde  yatırımcıların,  özellikleri  2.  maddedeki  kriterleri sağlayan fiziki altınları teslim  etmek üzere Hazine tarafından belirlenen aracı bankaların şubelerine gitmeleri gerekmektedir. 

Altına  Dayalı  Kira  Sertifikasının  ihraç  edilebilmesi  amacıyla,  talep  toplama döneminde  aracı bankaya  altınlarını  teslim  eden  yatırımcılar  adına aracı bankada “vadesiz  altın  mevduat  hesabı” ("özel cari altın depo hesabı"),  “vadesiz  TL  mevduat  hesabı” ("özel cari depo")    ve  “yatırım hesabı”  açılacaktır.  Açılacak olan “vadesiz altın mevduat hesabı” ve “vadesiz TL mevduat hesabı”  için  Altına Dayalı Kira Sertifikasının vadesi boyunca  bu hesaplara yatırımcılar  tarafından  başka  bankacılık/yatırım  ürünü  alınmaması  durumunda,yatırımcılardan aracı banka tarafından hesap işletim ücreti alınmayacaktır. Ayrıca açılacak olan “yatırım  hesabı”  için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yansıtılan ücretler de yatırımcılardan alınmayacaktır.

“Vadesiz altın mevduat hesabı”,  aracı bankaya  teslim edilen altınların  1000/1000 saflıktaki  altın  karşılığı  esas  alınarak  gram  cinsinden  açılacaktır.  Yatırımcılara hesaplarına  geçen  altının  gramı  hakkında bilgileri  içeren  “vadesiz  altın  hesap cüzdanı” verilecektir. 

Toplanan  fiziki  altınların  eritilerek  külçe  altına  çevrilmesi  ve  söz  konusu külçelerin  Hazine hesaplarına  aktarılmasından  sonra,  yatırımcıların sahip  oldukları  gram  altın  miktarı  karşılığı  Altına  Dayalı  Kira  Sertifikalarının  hak sahiplerinin  aracı bankadaki “Yatırım  Hesaplarına”  aktarılacaktır.  Bu  aşamada yatırımcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek bulunmamakta olup yatırımcıların vadesiz altın mevduat hesaplarında yer alan her 1 gram altın  karşılığında yatırım hesaplarına  1000  adet  Altına  Dayalı  Kira  Sertifikası  aktarılacaktır.    (Örneğin;Vadesiz altın mevduat hesabına 1000/1000 saflıkta  12,53 gram altın  kaydedilen  bir yatırımcının hesabına 12530 adet Altına Dayalı Kira Sertifikası aktarılacaktır). 

İhraç duyurusu ile senetlerin yatırımcıların hesaplarına aktarılacağı kesin tarih (valör tarihi)  ayrıca kamuoyuna  duyurulacak olup Altına Dayalı Kira Sertifikalarının dönemsel kira getirileri bu tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.

Örnek:  Yatırımcı  22 ayar bir bilezik getirdi.  Görevli  getirilen altının Hazine tarafından belirtilen kriterleri sağladığını tespit etti. Görevli  herhangi bir değerleme  yapmaksızın  altını  tarttı  ve  10,23  gr  lık  bir  bilezik  olduğu  anlaşıldı. Yatırımcının  hesabına: 10,23 x 916,66/1000= 9,377 gr 1000/1000 saflıkta kaydi altınyatırılmış  olacaktır.  Yatırılan  söz  konusu  altın  karşılığında  sahip  olunabilecek kıymetin nominal tutarı 9377 adet olacaktır. (1 gram = 1000 adet (nominal) DİBS)

Örnek:  Yatırımcı  2  adet  çeyreklik  Cumhuriyet  ziynet  altın,  1  adet  yarımlık Cumhuriyet  sikke  altın  getirdi.  Görevli  getirilen  altının  Hazine tarafından belirtilen kriterleri sağladığını tespit etti.  Görevli  herhangi bir  değerleme yapmaksızın  altınları  tartmadan  adet  olarak  tutanağa  geçecek  ve  yatırımcınınhesabına: ((2 x 1,754)+(1 x3,608)) x 916,66/1000= 6,523 gr 1000/1000 saflıkta kaydi altın  yatırılmış  olacaktır.  Yatırılan  söz  konusu  altın  karşılığında  sahip  olunabilecek kıymetin nominal tutarı 6523 adet olacaktır. (1 gram = 1000 adet (nominal) DİBS)

4. Dönemsel Kira Oranı ve Ödeme Tutarı:


Altına Dayalı Kira Sertifikası, yatırımcısına her 6 ayda bir TL cinsinden altın fiyatına  endeksli  kira  ödeyecek  olup  kira  oranı  ihraç  öncesi  yapılan  ihraç duyurusunda kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Söz  konusu  kira  oranı,  senedin  vadesi  boyunca  sabit  kalmakta  olup yatırımcının  elde  edeceği  TL  tutarı  ise  altın  fiyatlarında  meydana  gelecek  olan değişmelere göre farklılık gösterebilecektir.

6  ayda  bir  yapılacak  kira  ödemeleri  sırasında  gram  altın  fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin bilgi Yatırımcı Kılavuzunun ekinde (EK 3) yer almaktadır.

6 ayda bir  yapılacak olan kira  ödeme tutarları aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır:

6  Ayda  Bir  Yapılacak  TL  Kira  Ödeme  Tutarı  =  (Hesapta  Bulunan  DİBS Adedi /1000) x (6 Aylık  Kira  Oranı) x (Ödeme Tarihi için Geçerli Olan Gram Altın Fiyatı)

Örnek: 


Yatırımcı  talep  toplama  döneminde  bankaya  teslim  ettiği  10  adet  çeyreklikCumhuriyet  ziynet  altın  karşılığında  16078  adet  Altına  Dayalı  Kira  Sertifikasına sahip olacaktır. 

İhraç  aşamasında Hazinece  belirlenen  6  aylık  kira  oranının %1,2  (söz konusu oran örnek olarak verilmektedir)  olması durumunda  ve  ilk kira  ödeme  tarihi  için  gram  altın  fiyatının  144,757868  TL  (söz  konusu  fiyat  örnek olarak  verilmektedir)  olması  durumunda  yatırımcıya  ilk  6  aylık  dönem  için yapılacak ödeme tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

(16078/1000) x (0,012) x (144,757868) = 27,93 TL ödenecektir.

5. Vade Tarihinden Önce Yatırımcı Tarafından Altına Dayalı Kira Sertifikalarının Satışı:


Nasıl  ki  yastık  altındaki  altınlar  yatırımcı  tarafından  gerek  duyulduğunda piyasadaki  güncel  altın  fiyatlarına  göre  satılabiliyor  ise,  Altına  Dayalı  Kira Sertifikasına  yatırım  yapan  yatırımcılar  da  sahip  oldukları  Altına  Dayalı  Kira Sertifikalarını  birikmiş kira  getirisi  ile birlikte  istedikleri zaman kendi aracı bankasına satabilecek ve TL karşılığını alabileceklerdir. 

Vadeden  önce  Altına  Dayalı  Kira  Sertifikalarının  kendi aracı bankasına satılmak istenmesi durumunda,  aracı banka  tarafından  yatırımcılara  yapılacak ödemede piyasadaki güncel gram altın fiyatları dikkate alınarak Aracı Banka tarafından ödeme yapılacaktır. 

Diğer taraftan, ihraç tarihini takip eden ilk 3 ay içerisinde (90’ıncı takvim günü dahil)  Altına Dayalı Kira Sertifikalarının aracı bankaya satılmak istenmesi durumunda,  ihraç  aşamasında  yatırımcılara  yansıtılmayan  maliyetlerin  bir  bölümü dikkate  alınarak    %1,5  iskonto  oranı  kullanılarak  aracı banka  tarafından  geri  alım  fiyatıilan  edilecektir.  İhraç  tarihini  takip  eden  3  aylık  süre  sonrasında  (91’inci  takvim günü  ve  sonrası)  Altına  Dayalı  Kira  Sertifikalarının  Bankaya  satılmak  istenmesi durumunda herhangi bir iskonto uygulanmayacaktır.  

Yatırımcılar hesaplarındaki Altına Dayalı Kira Sertifikasını  tek seferde en az 1000 adet  (1 gram)  olacak şekilde satabilecek olup (örnek: 1001,  1002,  2157 gibi) hesaplarında 1000 adetten az senet kalması durumunda 1000 adetten az kalan kısım tek seferde Bankaya satılabilecektir. 

Yatırımcılar  vade  tarihinden  önce  isterlerse  Altına  Dayalı  Kira  Sertifikasını sadece bir başka gerçek kişiye satabilir veya devredebilir. 

Yatırımcıların vade tarihinden önce  Altına Dayalı Kira Sertifikasını bir başka gerçek  kişiye  satmak  veya  devretmek  istemesi  durumunda,  alıcı  adına aynı aracı bankada hesap  açılması  ve  Banka  şubesinden  işlemin  gerçekleştirilmesi  yeterli olacaktır. Yatırımcılar hesaplarındaki Altına Dayalı Kira Sertifikasını bir başka kişiye  satarken veya devrederken tek seferde en az 1000 adet  (1 gram)  olacak şekilde işlem gerçekleştirebilecek olup (örnek: 1001, 1002, 2157 gibi) hesaplarında 1000 adetten az senet kalması durumunda 1000 adetten az kalan kısım tek seferde satılabilecek veya devredebilecektir.

Yatırımcılara  vade  tarihinde  yapılacak  anapara  ödeme  tutarının  yatırımcı bazında  hesaplanabilmesi  amacıyla,  anapara  ödemesinin  yapılacağı  son  hafta içerisinde  Pazartesi  ve  Salı  günleri  yatırımcılar  hesaplarındaki  Altına  Dayalı  Kira Sertifikalarını  aracı bankaya  satamayacağı  gibi  bir  başka  kişiye  desatamayacak/devredemeyecektir.

6. Vade Sonu Anapara Ödemesi:


Vade  sonunda  yatırım  hesaplarında  bulunan  Altına  Dayalı  Kira  Sertifikası adedine (1000 adet  Altına Dayalı Kira Sertifikası = 1 gram  altın)  karşılık gelen gram altın  tutarının  (anapara  tutarının)  ödenmesi  aşamasında  yatırımcıların  tercih edebileceği üç ayrı seçeneği bulunmaktadır. 

a.  Anapara  bedelleri,  vade  tarihinde  yatırımcıların  “vadesiz  altın  mevduat hesaplarına” hesaben gram altın olarak aktarılacaktır.

Bankacılık  sisteminde  vadesiz  altın  mevduat  hesaplarında  altın  miktarı virgülden sonra 2 hane olacak şekilde  gösterilebilmektedir. Bu nedenle, vade sonunda  anapara  ödemeleri  (Örnek:  6523  Altına  Dayalı  Kira  Sertifikası karşılığı  6,523  gram  altın),  yatırımcıların  vadesiz  altın  hesaplarına  virgülden sonra  2  hane  (6,52  gram)  olarak  yapılacak  olup,  virgülden  sonraki  3’üncü hanenin  (0,003  gram)  TL  karşılığı  yatırımcıların  vadesiz  TL  mevduat hesaplarına TL olarak aktarılacaktır. 

b.  Ancak,  yatırımcı tarafından talep edilmesi durumunda,  Altına Dayalı Kira  Sertifikasının  anapara  bedeli  BİST  Kıymetli  Madenler  ve  Kıymetli Taşlar  Piyasası  üyesi    rafineriler  (rafineri)  tarafından  üretilen  995/1000 saflıkta 1  kilogramlık külçe  altın  olarak  veya Darphane tarafından basılan Çeyreklik Cumhuriyet Ziynet Altını olarak vade tarihinden sonra fiziken geri alınabilecektir. 

Yatırımcıların  bu  taleplerini  Hazinece yapılacak  ihraç duyurusunda  belirtilen  tarihler  arasında  (Fiziki  Altın  Talep  Etme  Dönemi) kendi aracı bankasına  başvurarak iletmeleri gerekmektedir.  Fiziki altın teslimatının yapılabilmesi  amacıyla  söz  konusu  dönemde  talepte  bulunan  yatırımcıların hesapları  talep tarihinden itibaren  talep edilen fiziki altın miktarı kadar  bloke edilecektir. 

Çeyreklik  Cumhuriyet  Ziynet  Altını  talep  eden  yatırımcıların  altınları Darphane tarafından üretilecektir. Çeyreklik Cumhuriyet Ziynet Altınları, vade sonu  tarihinden  (itfa  tarihinden)  belirli  bir  süre  sonra  aracı banka şubesi tarafından  yatırımcıya teslim edilebilecektir.  Fiziki teslimatın süresi, teslimat yapılacak  şubeler,  teslimatın  şekli,  belirtilecek  tarih  aralığında  fiziki  altının teslim  alınmaması  halinde  yatırımcılardan  tahsil  edilecek  komisyon  ile  ilgili gerekli  bilgilendirme  yatırımcılara  Banka  tarafından  ayrıca  yapılacaktır. Duyurulan  tarihler  içinde  teslim  alınmayan  Çeyreklik  Cumhuriyet  Ziynet Altınlarının  1000/1000  karşılığı  yatırımcıların  vadesiz  altın  mevduat hesaplarına kayden geçirilecektir. 

Rafineri tarafından üretilen  995/1000 saflıkta 1 kilogramlık külçe altını  talep eden yatırımcıların talepleri aracı banka tarafından karşılanacaktır.

Vade  sonunda  yatırımcının  hesabındaki  gram  altının,  Çeyreklik  Cumhuriyet Ziynet  Altını  veya  995/1000  saflıkta  1  kilogramlık  külçe  altın  olarak verilemeyen  artık kısmı ise  yatırımcıların  “vadesiz altın mevduat hesabında” hesaben takip edilmeye devam edilecektir.

Hazinece  yapılacak  ihraç  duyurusunda  belirtilen  tarihler arasında fiziki altın talebinde  bulunmayan yatırımcıların  vade sonunda  ayrıca fiziki altın talebinde bulunma hakları bulunmamaktadır. 

c.  Yatırımcı  tarafından  talep  edilmesi  durumunda,  yatırımcı  vade sonunda  ödenecek  anapara  bedelini  Hazine  tarafından mevcut  senetlerin  vade  sonu  tarihi  ile  aynı  tarihe  denk  gelecek  şekilde yeni  ihraç  edilebilecek  Altına  Dayalı  Kira  Sertifikasına/Altın  Tahviline tekrardan yatırılabilecektir. 

Vade  sonunda  bu  yeni  ihraca  katılmak  isteyen  mevcut  yatırımcılar  bu taleplerini  yeniden  ihraç  duyurusunda  belirtilecek  tarihlerde  aracı banka şubelerine  başvurarak  iletmeleri  gerekmektedir.  Bu  durumda,  söz  konusu talepte bulunan yatırımcıların  hesaplarına yeni ihraçta kullanılmak üzere talep ettikleri  miktar  kadar  bloke  konacaktır.  Yeni  ihracın  gerçekleştirilmesiyle birlikte, yatırımcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmaksızın,  talep ettikleri  gram  karşılığında  yatırım  hesaplarına  Altına  Dayalı  Kira  Sertifikası (1000 adet = 1 gram) Hazine tarafından aktarılacaktır. 

Altına Dayalı Kira Sertifikasının  anapara bedelini külçe olarak veya Darphane tarafından basılan  Çeyreklik  Cumhuriyet  Ziynet  Altın  olarak  almak istemeyen yatırımcılar ile yeni bir ihraca katılmak istemeyen yatırımcıların  ayrıca banka şubelerine  başvurmasına  gerek  bulunmamaktadır.  Söz  konusu  yatırımcılara, yukarıda  belirtildiği  gibi  vade  sonunda  anapara  bedelleri  “vadesiz  altın mevduat hesaplarına” hesaben gram altın olarak ödenecektir.

7. Vergi:


Bilindiği  üzere,  HMVKŞ  tarafından  ihraç  edilen  Kira  Sertifikalarınınvergilendirilmesine  ilişkin  mevzuat  Gelir  Vergisi  Kanunu  ile  belirlenmiş  olup  söz konusu mevzuat uyarınca hali hazırda ihraç edilmiş olan  Kira Sertifikalarından  elde edilen getiriler gerçek kişiler açısından %10 stopaja tabidir.

Diğer taraftan yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasını teminen ihraç  edilmesi  planlanan  Altına  Dayalı  Kira  Sertifikasından  elde  edilecek  getiriler için stopaj oranı Bakanlar Kurulu Kararı ile %0 olarak belirlenmiştir.

8. Diğer Hususlar:


Altına Dayalı Kira Sertifikasından sadece bireysel yatırımcılar (gerçek kişiler) yararlanabilecek olup kurumsal yatırımcılar (tüzel kişiler) söz konusu  Altına Dayalı Kira Sertifikasına yatırım yapamayacaktır.

HMVKŞ  tarafından  ihraç  edilen  Kira  Sertifikaları    basılmamakta  olup  halihazırda  satılan  borçlanma  araçlarına  ilişkin  yatırımcı  bilgileri  bankaların/aracı kurumların  kayıtlarında  tutulmaktadır.  Bu  kapsamda  ihraç  edilecek  Altına  Dayalı Kira Sertifikalarının kayıtları da aracı bankada tutulacak olup  yatırımcının Altına  Dayalı  Kira  Sertifikasını  bir  başka  gerçek  kişiye  satmak  veya  devretmek  istemesi durumunda, alıcı adına aynı aracı bankada hesap açılması ve Banka şubesinde işlemin gerçekleştirilmesi yeterli olacaktır. 

HMVKŞ  tarafından  ihraç  edilen  diğer  Kira  Sertifikalarında  olduğu  gibi, Banka  tarafından  yatırımcılara  satışı  yapılan  Altına  Dayalı  Kira  Sertifikaları  da Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) bünyesinde saklanacak ve istendiğinde yatırımcılar tarafından sorgulanabilecektir.

Ödemelerin tatil gününe denk gelmesi durumunda, bu ödemeler tatil gününü takip eden ilk iş günü yapılacaktır.

Mücbir  ve  teknik  sebepler  nedeniyle,  vade  tarihinden  sonra  yapılacak  fiziki teslimatı  engelleyen  durumların  yaşanması  ve  fiziki  teslimatın  yapılamamasıdurumunda  itfa  bedeli Hazine tarafından  hesaben  ödenebilecektir.  Söz konusu  mücbir  ve  teknik  sebeplerin  ortadan  kalkması  durumunda,  yatırımcılar tarafından  aracı banka tarafından  duyurulacak  yeni  tarihler  arasında  yeni  talepte bulunulması  halinde daha önce anapara ödemesini çeyreklik Cumhuriyet ziynet  altın veya  995/1000  saflıkta  1  kilogramlık  külçe  altın  olarak  talep  eden  yatırımcıların talepleri en kısa sürede karşılanacaktır. 

İhraç  ve  itfa  işlemlerinde  ortaya  çıkabilecek  teknik  sorunlar  nedeniyle  ihraç duyurusunda  belirtilen  tarihlerde  değişiklik  yapılabilir.  Bu  durumda,  yatırımcılara yeni  tarihler  konusunda  bilgilendirme  en  kısa  sürede  aracı banka  tarafından duyurulacaktır.

Toplanan altınların  ihraç döneminde  külçe altına dönüştürülmesi aşamasında yaşanabilecek  öngörülemeyen  teknik  gecikmeler  nedeniyle  ihraç  duyurusunda belirtilen  tarihte  Altına  Dayalı  Kira  Sertifikalarının  ihraç  edilememesi  durumunda,yeni  ihraç  tarihi,  vade  sonu  tarihi  ve  fiziki  altın  talep  etme  dönemi  yatırımcılara aracı banka aracılığı ile ayrıca duyurulabilecektir.

Altına  Dayalı  Kira  Sertifikalarının  gösterge  niteliğindeki  fiyatları  günlük olarak Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.

EK 1: Kira Sertifikası Yatırımcı Kılavuzu


Kira  sertifikaları,  varlık  kiralama  şirketlerince,  kendi  nam  ve  sertifika sahiplerinin  hesabına  ve  yararına,  satın  almak  veya  kiralamak  suretiyle  devralınan varlıkların  finansmanını  sağlamak  amacıyla  düzenlenen  ve  sahiplerinin  bu varlıklardan  elde  edilen  gelirlerden  payları  oranında  hak  sahibi  olmalarını  sağlayan menkul  kıymetlerdir.  Dünyada  gelişmiş  ve  gelişmekte  olan  birçok  ülkede  kira sertifikaları ihraç edilmektedir. 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı  Varlık  Kiralama  Anonim  Şirketi  (HMVKŞ)  tarafından ihraç edilecek olan kira sertifikasının yapısını gösterir şema aşağıda yer almaktadır.

kira-sertifikasi-ihraci

Bu  kapsamda,  kira  sertifikası  ihracına  ilişkin  yukarıdaki  şemada  yer  alan aşamalar aşağıda açıklanmaktadır1

1.  4749 sayılı Kamu Finansmanı  ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun  7/A  Maddesi  kapsamında,  kamuya  ait  taşınmazların  HMVKŞ’ye satış  yoluyla  devri  yapılmaktadır.  Aynı  zamanda,  tapu  kayıtlarında taşınmazların HMVKŞ adına tescil işlemi gerçekleştirilmektedir.

1Şemadaki  sıralama  kira  sertifikasına  ilişkin  genel  işleyişi  göstermekte  olup  zaman  sıralaması anlamına gelmemektedir. 

2.  HMVKŞ’ye  devri  yapılan  taşınmazların  ilgili  kurumlarca  kullanımları  aynen devam  etmek  üzere, Hazine  ile  HMVKŞ  arasında  1  inci maddedeki  satış  yoluyla  devir  işleminden bağımsız  ayrı  bir  kira  sözleşmesi yapılmaktadır.  Ayrıca,  söz  konusu  taşınmazların  kira  süresi  sonunda  geri alımına  ilişkin  Hazine  tarafından  geri  alım  taahhütnamesi  düzenlenmektedir. Diğer  taraftan,  ihracın  öncesinde  HMVKŞ  tarafından,  söz  konusu  varlıkları kendi namına ve sertifika sahipleri hesabına ve yararına muhafaza edeceğine dair bildiri düzenlenmektedir.

3.  HMVKŞ  tarafından  satın  alınan  varlıkların Hazine’ye kiralanması karşılığında, sertifika sahiplerinin payları oranında kira geliri hak etmelerini sağlayan kira sertifikası ihraç edilmektedir. 

4.  Yatırımcıların  kira  sertifikası  karşılığında  ödedikleri  tutar  HMVKŞ’ye aktarılmaktadır. 

5.  HMVKŞ  tarafından  kira  sertifikası  ihracından  elde  edilen  hasılat,  devralınan varlıklara karşılık Hazine'ye aktarılmaktadır.

6.  Hazine ile HMVKŞ arasında yapılan kira sözleşmesi ve  geri alım taahhütnamesi çerçevesinde, Hazine tarafından HMVKŞ’ye kira sözleşmesi süresince kira ödemeleri ve kira sözleşmesinin vadesi dolduğunda taşınmazların  geri  alımı  karşılığında  taşınmaz  satış  bedeline  ilişkin  ödeme yapılmaktadır.

7.  HMVKŞ  tarafından  kira  sertifikası  sahiplerine  payları  oranında  kira  gelirleri ve kira sertifikası bedelleri dağıtılmaktadır.

HMVKŞ, kiraya verdiği taşınmazları gerekli ve faydalı gördüğünde eş değeri bir varlık ile takas, satın alma ve satma gibi yollarla tasarrufa yetkilidir.

EK 2: Kabul Edilecek Altınların Listesi ve Gram Karşılıkları

ALTININ ÇEŞİDİ
DARPHANE ALTINLARI (22 ayar) Adet Gram Ağırlığı (22 Ayar)
Çeyreklik Cumhuriyet Ziynet Altını  1,754
Yarımlık Cumhuriyet Ziynet Altını  3,508
Birlik Cumhuriyet Ziynet Altını7,016
İki Buçukluk Cumhuriyet Ziynet Altını 17,540
Beşlik Cumhuriyet Ziynet Altını35,080
Çeyreklik Cumhuriyet Altın Sikke (ATA) 1,804
Yarımlık Cumhuriyet Altın Sikke (ATA) 3,608
Birlik Cumhuriyet Altın Sikke  (ATA)7,216
İki Buçukluk Cumhuriyet Altın Sikke (ATA) 18,040
Beşlik Cumhuriyet Altın Sikke (ATA) 36,080
Darphane 1 Gram1,0
Darphane Yarım Gram 0,5
RAFİNERİ ALTINLARI
22 Ayar (916,66 saflık) Rafineri Altınları 
24 Ayar (995 saflık) Rafineri Altınları 
24 Ayar (999,9 saflık) Rafineri Altınları
DİĞER ALTINLAR 
22 ve 24 ayar Diğer Altınlar

EK 3: Ödemelerde Baz Alınacak Altın Fiyatlarının Hesaplanma Yöntemi 


Altına  Dayalı  Kira  Sertifikası  yatırımcısına  6  ayda  bir  TL  cinsinden  altın fiyatına  endeksli  kira  ödeyecek  olup  söz  konusu  TL  ödeme  altın  fiyatlarının değişiminden etkilenmektedir.

Bilindiği  üzere,  altın  fiyatları  uluslararası  piyasalarda  “gram”  yerine  “ons” şeklinde  ifade  edilen  ağırlık  birimi  kullanılarak  ve  ABD  Doları  cinsinden  işlem görmektedir. 

Finansal piyasalarda altın fiyatları için genellikle Londra’da açıklanan fiyatlar gösterge olarak kullanılmaktadır.  Bu kapsamda, her 6  ayda bir  TL cinsinden  altın fiyatına endeksli kira ödemesi yapılırken: 

Ödeme tarihinden bir iş günü öncesinde Londra’da öğleden önce yapılan altın fiyat  sabitleme  seansında  (The  London  Gold  Market  Fixing  Ltd.  tarafından açıklanan The London Gold Fixing  A.M.) oluşan altın  ABD Doları/ons fiyatıkullanılır.  1  Ons  altının  ABD  Doları  cinsinden  değeri,  virgülden  sonra  iki basamak  olacak  şekilde  takip  edilir.  Ons  ağırlık  birimi  31,1035’e  bölünerek grama  çevrilir.  1  gram  altının  ABD  Doları  karşılığı  virgülden  sonra  on basamak olacak şekilde takip edilir. 

Yine  ödeme  tarihinden  bir  iş  günü  öncesinde  TCMB’nin  saat  15:30’da açıklayacağı gösterge niteliğindeki ABD Doları  döviz  satış kuru kullanılarak altının  TL/gram  fiyatı  bulunur.  Bulunacak  altın  fiyatının  TL/gram  değeri, virgülden  sonra  6  basamak  olacak  şekilde  takip  edilir.  Ödemeler  yapılırken hesaplanan TL ödeme tutarı kuruşa (virgülden sonra 2 haneye) yuvarlanır.

Yukarıdaki yöntemle altının TL/gram fiyatı hesaplanırken ülkemizde ödeme tarihinden bir iş günü öncesinin tatil veya yarım gün olması durumunda, TCMB'nin gösterge niteliğinde açıkladığı son ABD Doları döviz satış kuru ve bu kurun açıklandığı tarihte Londra'da öğleden önce yapılan altın fiyat sabitleme seansında oluşan altın ABD Doları/ons fiyatı kullanılır. Söz konusu tarih itibarıyla  Londra’da öğleden önce  altın  fiyat  sabitleme  seansı  yapılmazsa,  yapılan  son  altın  fiyatlama  sabah seansında açıklanan ABD Doları/ons fiyatı dikkate alınır. 
Londra  altın  fiyat  sabitleme  sisteminde  bir  değişiklik  olması  durumunda, Hazine tarafından  altın  fiyatının  TL/gram  karşılığının  hesaplanmasına ilişkin  yeni  yöntem  ödeme  tarihinden  önce  kamuoyuna  duyurularak kullanılabilecektir.

Örnek: Gram Altın Fiyatının hesaplanışı
ABD Doları/ons Fiyatı = London Fixing USD (AM) = $1.285,10 
Gram Altın USD fiyatı = 1.285,10 / 31,1035 = $41,3168935972 (10 haneye yuvarlanır)
TCMB ABD Doları Döviz Satış Kuru = 3,5036 
Gram Altın TL fiyatı = Gram Altın USD fiyatı x TCMB ABD Doları Döviz Satış Kuru = 41,3168935972 x 3,5036 
Gram Altın TL fiyatı = 144,757868  (6 haneye yuvarlanır) 

 
  • Altın Tahvili Yatırımcı Kılavuzu
  • Altına Dayalı Kira Sertifikası Yatırımcı Kılavuzu